Algemene voorwaarden

Overzicht
Venice Of The North VOF ("Venice Of The North VOF", "votn-official.com", "ons", "wij" en "onze"), een dienst van www.votn-official.com en zijn dochterondernemingen (" verkoper "," verkopers "," handelaar "," handelaars "," bedrijf "," bedrijven "," verkoper "en" verkopers ") werken volgens de onderstaande Servicevoorwaarden. Door ons te bezoeken op votn-official.com ("uw", "gebruiker", "gebruikers", "koper", "kopers", "klant" en "klanten"), accepteert u deze Servicevoorwaarden. Lees deze a.u.b. zorgvuldig door. Wanneer u een huidige of toekomstige Venice Of The North VOF-service gebruikt (zoals uw account of profiel, cadeaubonnen, uw herinneringsservice, enz.) Of een bezoek brengt aan / koopt van een bedrijf dat is aangesloten bij Venice Of The North VOF, al dan niet inbegrepen in Venice Of The North VOF, bent u onderworpen aan deze richtlijnen. Deze kennisgeving van Servicevoorwaarden vervangt alle eerdere verklaringen, afspraken of overeenkomsten van. Door Venice Of The North VOF te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Alle producten of diensten en informatie weergegeven door Venice Of The North VOF vormen een "uitnodiging tot aanbieding". Uw bestelling van aankopen vormt uw "aanbieding", die onderhevig is aan de Servicevoorwaarden zoals hieronder vermeld. Venice Of The North VOF behoudt zich het recht voor om uw aanbieding te allen tijde om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren.

Definities
"Overeenkomst" betekent Servicevoorwaarden zoals hierin beschreven, inclusief het privacybeleid en alle schema's, bijlagen en zal verwijzingen bevatten naar de overeenkomst zoals deze periodiek is gewijzigd, 
genegeerd, gevarieerd, aangevuld of vervangen. "Venice Of The North VOF" identificeert het kledingwinkelplatform www.VOTN-Official.com/ (site of website), en / of onze (mobiele site of mobiele website), en / of Venice Of The North VOF-applicatie (of app Venice Of The North VOF beschrijft het ook en zijn gelieerde ondernemingen, die gebruikers de mogelijkheid bieden om de producten van Venice Of The North VOF te kopen. 'Verkoper', 'verkoper' of 'gelieerde onderneming' beschrijft elke persoon of rechtspersoon die producten te koop aanbiedt op een Venice Of The North VOF-platform. 'Product' of 'producten' omvatten alle goederen, producten, koopwaar, diensten, aanbiedingen of display-items die door haar verkopers op Venice Of The North VOF worden getoond, evenals de gerelateerde beschrijving, informatie , garanties, leveringsschema of procedure.

Elektronische communicatie
Wanneer u Venice Of The North VOF bezoekt of e-mails verstuurt, communiceert u elektronisch met Venice Of The North VOF. Als gevolg hiervan geeft u hiermee uw toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie van Venice Of The North VOF. Onze vertegenwoordigers kunnen met u communiceren via e-mail of binnen Venice Of The North VOF-platforms. u gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die elektronisch aan u wordt verstrekt, voldoen aan een wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie moet worden geschreven.

Aanvaarding
Uw toegang tot en gebruik van de online kledingwebsite (desktop of mobiel) en / of app geeft aan dat u deze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, ongeacht of u een geregistreerde Venice Of The North VOF-gebruiker bent. , dient uw deze servicevoorwaarden te naleven. Venice Of The North VOF behoudt zich het recht voor om elk deel van de Servicevoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Als u de (desktop of mobiele) website en / of app blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de overeenkomst met al deze wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de (desktop of mobiele) website of app te controleren op mogelijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met onderworpen te zijn aan deze of enige toekomstige Servicevoorwaarden, maak dan geen toegang tot of (blijf) gebruik maken van de Venice Of The North VOF-services. Bovendien kan Venice Of The North VOF aanvullende voorwaarden, bepalingen, regels of vereisten plaatsen met betrekking tot de (desktop of mobiele) website, app of een van de diensten die door die platforms worden aangeboden. Venice Of The North VOF kan naar eigen goeddunken ook andere diensten aanbieden die onder andere Servicevoorwaarden vallen.

Productbeschikbaarheid en beschrijving
We proberen op de (desktop of mobiele) website en / of app zo specifiek mogelijk te zijn over producten, inclusief productbeschikbaarheid, maat, kleur, type, hoeveelheid beschikbare voorraad en productomschrijving. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de productinformatie op onze website correct is. Het is mogelijk dat de (desktop of mobiele) website en / of app typografische fouten of onnauwkeurigheden bevat. Daarom behouden we ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen en bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst). Houd er ook rekening mee dat de kleuren van de producten die u op de (desktop of mobiel) website en / of app ziet, afhankelijk zijn van uw monitor / scherm. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave nauwkeurig zal zijn en sommige kleuren kunnen variëren. Als u een product heeft besteld dat niet beschikbaar is, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en u een geschatte datum geven wanneer het product weer op voorraad zal zijn en naar u kan worden verzonden (let op: sommige items keren terug in voorraad en datums zijn onderhevig aan verandering). Als alternatief hebt u het recht om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling van ons te ontvangen (als uw krediet- / debet- / PayPal-rekening al in rekening is gebracht). Houd er rekening mee dat de informatie die over producten op de (desktop of mobiele) website en / of app wordt verstrekt, alleen voor informatieve doeleinden is. Zorg ervoor dat u vóór gebruik alle etiketten, waarschuwingen en aanwijzingen van het product leest.

Onze producten
De afbeeldingen van de producten op de (desktop of mobiele) website en / of app zijn alleen ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van uw scherm de kleur van de producten nauwkeurig kan weergeven. Uw producten kunnen in kleur enigszins afwijken van die afbeeldingen. de verpakking van de producten kan afwijken van wat op de afbeeldingen op de (desktop of mobiel) website en / of app wordt getoond. 

Levering
Raadpleeg ons verzendbeleid voor verzendkosten per bestemming en itemtype. We streven ernaar om uw bestelde producten te leveren op de geschatte datum vermeld in de bevestigingsmail voor verzending, of, als er geen datum is opgegeven, uiterlijk 14 dagen na de datum van de bevestigingsmail van de verzending. In het geval dat uw levering om enige reden binnen onze controle wordt vertraagd, zullen we ons best doen om u op de hoogte te houden van de geschatte leverdatum. Houd er rekening mee dat als het / de product(en) niet binnen 14 dagen na de verzendbevestiging is / worden geleverd, u het recht heeft om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag voor de bestelling terug te krijgen. Eigendom en risico van de door u bestelde producten gaan op u over vanaf het moment dat ze bij u worden afgeleverd.

Prijs van producten en bezorgkosten

De prijzen van de producten zijn zoals vermeld op de (desktop of mobiele) website en / of app op het moment dat u uw bestelling plaatst. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijzen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. De prijzen voor onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een reeds geplaatste bestelling. De prijs van een product is inclusief btw (indien van toepassing). Als het btw-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering. Wij passen de btw die u betaalt aan, tenzij u de producten al volledig heeft betaald voordat de btw-wijziging ingaat. De prijs van een product is exclusief bezorgkosten. Onze bezorgkosten zijn zoals aangegeven tijdens het afrekenproces, voordat u uw bestelling bevestigt. Raadpleeg onze pagina met verzendinformatie om de relevante bezorgkosten te bekijken. De (desktop of mobiele) website en / of app bevat meerdere producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten onjuist geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die u heeft besteld, nemen we contact met u op om u op de hoogte te stellen van deze fout en geven we u de mogelijkheid om het product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. We zullen uw bestelling niet verwerken totdat we uw instructies hebben ontvangen. Als we geen contact met je kunnen opnemen via de contactgegevens die je tijdens het bestelproces hebt opgegeven, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als verkeerd geprijsd, we de producten niet tegen de verkeerde prijs aan u hoeven te leveren.

Handelsmerk

Het Venice Of The North VOF-logo dat wordt gehost op Venice Of The North VOF-platforms en op andere locaties wordt gebruikt als onderdeel van een communicatie met gebruikers, is eigendom van Venice Of The North VOF en mag niet worden gebruikt, gecommuniceerd of verspreid zonder het bezit van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Venice Of The North VOF

Licentie en toegang tot de site

Venice Of The North VOF verleent gebruikers een beperkte licentie om toegang te krijgen tot haar platforms, en om deze niet te downloaden (anders dan de paginacaching) of deze of enig ander deel ervan te wijzigen, behalve in het geval dat de Venice Of The North VOF toestemming geeft voor dergelijke actie. Licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de (desktop of mobiele) website en / of app of de inhoud ervan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, afbeeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze platforms of hun inhoud; het downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere handelaar; of elk gebruik van datamining, bots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze platforms of een deel ervan mogen niet opnieuw worden geproduceerd, gedupliceerd, verkocht, opnieuw verkocht, gekopieerd, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Venice Of The North VOF. 
U mag geen frametechnieken omlijsten of gebruiken om een ​​handelsmerk, logo of eigendomsinformatie (inclusief pagina-indeling, afbeeldingen, tekst of vorm) van Venice Of The North VOF of onze gelieerde ondernemingen in te sluiten,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken
Venice Of The North VOF-naam of onze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Venice Of The North VOF. 
Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door Venice Of The North VOF. U krijgt een beperkt, niet-exclusief en herroepbaar recht om een ​​hyperlink naar de VOTN-Official.com-startpagina te maken, zolang de link de diensten of producten van Venice Of The North VOF of haar dochterondernemingen niet in een valse, denigrerende, misleidende of anderszins aanstootgevende aangelegenheid, of omdat u het eigendomsrecht ervan in welke vorm dan ook hebt. U mag ons handelsmerk, of enig Venice Of The North VOF-logo of andere eigen afbeelding als onderdeel van een link niet gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en onze acceptatie.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat wordt weergegeven op de (desktop of mobiele) website en / of app wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet, sluiten Venice Of The North VOF en haar leveranciers, inhoudsproviders en adverteerders uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gemeen recht en zal niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade of schade wegens verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, de prestaties of het falen van de (desktop of mobiele) website of de gelinkte webpagina's en / of app en al het materiaal dat daarop is geplaatst, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad, restitutie, bij wet, gemeen recht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Venice Of The North VOF voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Linken naar deze website

U mag linken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt, maar u mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie suggereert. , zonder goedkeuring van onze kant waar die niet bestaat. U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is. De (desktop of mobiele) website of de gelinkte webpagina's en / of app inclusief de inhoud ervan, mag niet worden ingekaderd op een andere website en / of app, noch mag u een link maken naar enig onderdeel van deze (desktop of mobiele) website of de gekoppelde webpagina's anders dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

Vergoeding

U stemt ermee in Venice Of The North VOF, haar directeuren, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten ) voortkomend uit het gebruik van de (desktop of mobiele) website en / of app of schending van de Servicevoorwaarden.

Variatie

Venice Of The North VOF heeft het recht naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de diensten en / of enige pagina van de (desktop of mobiele) website en / of app te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

Invaliditeit

Als een deel van de Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander deel van de Servicevoorwaarden. Alle andere clausules blijven volledig van kracht. Voorzover mogelijk waar een clausule / sub-clausule of een deel van een clausule / sub-clausule kan worden verbroken om het resterende deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief stemt u ermee in dat de clausule zal worden gecorrigeerd en geïnterpreteerd op een manier die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / subclausule, zoals is toegestaan ​​door de wet.

Klachten

We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft via: v.ofthenorth@gmail.com

Afstand

Als u deze voorwaarden overtreedt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden overtreedt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Amsterdam en in het geval van een geschil of claim in verband met deze algemene voorwaarden, is dat geschil of claim onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Venice Of The North VOF. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is ingediend en ondertekend door een CEO van Venice Of The North VOF.

Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via v.ofthenorth@gmail.com