Privacybeleid

Privacybeleid

Overzicht
Dit is de privacyverklaring van Venice Of The North VOF ("Venice Of The North VOF", "VOTN-Official.com", "ons", "wij" en "onze"). Dit document beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wordt wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij Venice Of The North VOF, House Of VOTN, VOTN-official.com

Conform de werking van artikel 13 van de Nieuwe Europese Verordening 2016/678 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG 2016/678, Artikel 13), wordt de geïnteresseerde partij (gebruiker van de website Venice Of The North VOF), alvorens tot verwerking over te gaan, geïnformeerd dat persoonsgegevens die via de website worden verzameld zijn onderhevig aan verwerking door het bedrijf via IT- en / of telematicatoepassingen, voor de doeleinden die in dit beleid worden aangegeven.

Daartoe wordt de gebruiker het privacybeleid gepresenteerd dat is opgesteld door Venice Of The North VOF (hierna "Venice Of The North VOF, House Of VOTN" of "de Gegevensbeheerder"), maker en promotor van de activiteiten die beschikbaar zijn op de website van Venice Of The North VOF. Neem in geval van twijfel over het privacybeleid contact met ons op via v.ofthenorth@gmail.com. Het beschermen van uw privégegevens is onze prioriteit. Deze verklaring omtrent privacyverklaring is van toepassing op Venice Of The North VOF, House Of VOTN en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Voor de toepassing van dit privacybeleid, tenzij anders vermeld, alle verwijzingen naar Venice Of The North VOF

1. Introductie 

Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren over het beleid van Venice Of The North VOF over alle informatie die we over de gebruiker vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we verzamelen of die aan ons is verstrekt, kunnen verwerken. Het omvat informatie die de gebruiker zou kunnen identificeren ("persoonlijke informatie") of niet-identificeerbare informatie. In de context van de wet en deze kennisgeving betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar informatie.

1.1 Het spijt ons dat als er één of meerdere punten hieronder zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige mogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.

1.2 Venice Of The North VOF neemt de bescherming van uw privacy serieus en vertrouwelijkheid. We begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat onbedoeld is voor hen en niet per ongeluk in handen zullen vallen van een derde partij.

1.3 Venice Of The North VOF verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die de gebruiker aan ons verstrekt en hoopt hierop te antwoorden.

1.4 De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze plichten jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens.

1.5 Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen we geen informatie die via onze website is verzameld aan een derde partij.

Algemene informatie

2.1 Door onze website te gebruiken, u te abonneren op de nieuwsbrief, een klacht in te dienen, de overeenkomst op te zeggen of gewoon contact met ons op te nemen. U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens en wij garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig behandelen en zonder uw toestemming niet beschikbaar stellen voor derden.

2.2 We vertrouwen de verwerking van persoonlijke gegevens alleen toe aan geverifieerde en vertrouwde entiteiten die diensten verlenen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

2.3 We gebruiken een Google Analytics-tool die informatie verzamelt over uw websitebezoeken, zoals de subpagina's die zijn bekeken, de tijd die op de website is doorgebracht en de overgangen tussen individuele subpagina's. Hiervoor worden cookies gebruikt voor de Google Analytics-dienst. Als onderdeel van het mechanisme voor het beheren van cookie-instellingen, hebt u de mogelijkheid om te beslissen of we al dan niet marketingfuncties kunnen gebruiken als onderdeel van de Google Analytics-service.

2.4 Voor een goede werking van de website gebruiken wij onze eigen cookies.

3. Wettelijke basis en doel van de verwerking

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het browsen op de website Venice Of The North VOF, worden door de gegevensbeheerder verwerkt in overeenstemming met de huidige regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De rechtsgrondslag van de verwerking wordt geïdentificeerd in de verlening van haar diensten door de organisatie, het beheer en de facilitering van de website, evenals in de totstandkoming, uitvoering en mogelijke beëindiging van een online verkoopcontract tussen de partijen, en in de verplichtingen van hetzelfde contract dat er direct en / of indirect uit voortvloeit. De verwerking van uw persoonsgegevens Venice Of The North VOF is gericht op het nastreven van de volgende doelen:

3.1 Abonnement op de nieuwsbrief van Venice Of The North VOF
In het geval dat u besluit om u te abonneren op onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens pas na uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming door de gegevensbeheerder verwerkt voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, relatieve updates. Om u af te melden voor de nieuwsbrief, klikt u op de afmeldlink onderaan de e-mails of door te schrijven naar v.ofthenorth@gmail.com.

3.2 Online activiteiten
De persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor het aangaan, beheren, uitvoeren en / of sluiten van het online contract.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

4.1 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen omvatten (uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van bezoek, paginaweergaven, website-navigatiepaden, evenals informatie over timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik) De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

4.2 We kunnen informatie verwerken die is vervat in elk verzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en / of diensten ("verzoekgegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt voor het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante voedingsmiddelen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is het uitvoeren van een contract tussen u en ons en / of het ondernemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

4.3 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

4.4 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze polis zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

4.5 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals uiteengezet in deze sectie. We kunnen ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Geef geen persoonsgegevens aan ons door, tenzij wij u hierom vragen.

5. Welke informatie verzamelen we?

We gebruiken uw informatie op verschillende manieren - wat we doen hangt af van de informatie. We verzamelen de volgende persoonlijke informatie van u. Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over uw IP-adres.

5.1 Informatie met betrekking tot uw betalingsmethode

Venice Of The North VOF bewaart geen informatie over uw bankpas, creditcard of enig ander betaalmiddel die eerst aan ons is verstrekt. Venice Of The North VOF slaat betalingsinformatie op [op uw verzoek] om het herhalen van goederen en diensten de volgende keer dat u onze website bezoekt gemakkelijker te maken. Bovendien kunnen we de informatie opslaan om ons te helpen frauduleuze transacties te voorkomen.

5.2 E-mailbeleid

We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden en we zullen uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstantie of bedrijf verstrekken, tenzij strikt verplicht door de wet. We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om u tijdig informatie te verstrekken. We bewaren de informatie die u via e-mail verstuurt in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

5.3 Deelt Venice Of The North uw informatie met anderen?

Venice Of The North VOF verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van onze klanten niet aan een andere entiteit. We kunnen uw gegevens delen met gelieerde bedrijven, waaronder andere bedrijven binnen Venice Of The North VOF, House Of VOTN of joint ventures, franchisenemers en licentiehouders. Venice Of The North VOF kan van tijd tot tijd contact met u opnemen in de naam van externe zakenpartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) overgedragen aan de derde partij. Venice Of The North VOF kan gegevens delen met vertrouwde partners om te helpen bij het uitvoeren van statistische analyses, het verzenden van uw e-mail of post; margin-bottom: 10px; klantenondersteuning bieden of leveringen regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Venice Of The North VOF, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Venice Of The North VOF zal uw persoonlijke gegevens, zonder voorafgaande kennisgeving, alleen vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de edicten van de wet of te voldoen aan de juridische procedure die is opgesteld aan Venice Of The North VOF of de website, om de rechten of eigendom van Venice Of The North VOF te beschermen en verdedigen, te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Venice Of The North VOF of the het publiek te beschermen.

6.1 Gegevens onder naleving van de EU AVG

Bij Venice Of The North VOF respecteren en waarderen we het recht op privacy. 
We zijn ook consumenten en weten dat het onze verantwoordelijkheid is om een ​​bedrijf op te bouwen dat de privacy van de consument beschermt. Onze diensten zijn ontworpen om de privacy en persoonlijke gegevens van consumenten te beschermen. Venice Of The North VOF wordt beschouwd als een "gegevensverwerker" volgens de richtlijnen van de AVG. Onze klanten worden primair beschouwd als "gegevensbeheerders" en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan aanvullende vereisten voor privacy of het verzamelen van toestemming voor hun individuele gebruikssituatie.

6.2 Is het verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Wanneer u een account aanmaakt op de website of gebruik maakt van onze diensten van Venice Of The North VOF, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, er komt een contract tot stand tussen u en ons. Om onze verplichtingen onder dat contract na te komen, moeten we de verstrekte informatie verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn. We kunnen het gebruiken om: uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden, onze diensten te verlenen, suggesties / advies te geven over onze diensten. Venice Of The North VOF verwerkt deze informatie op basis van een contract tussen ons, of dat u ons hebt gevraagd de informatie te gebruiken voordat we een wettelijk contract aangaan.

Bovendien kunnen we deze informatie op algemene wijze samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te volgen met betrekking tot een bepaalde service die we leveren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar. Venice Of The North VOF zal deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons afloopt of wordt beëindigd door een van de partijen onder de voorwaarden van het contract.

Persoonlijke identificatiegegevens van uw browse-activiteit

Informatie over uw computerhardware en -software kan automatisch worden verzameld door Venice Of The North VOF. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen bevatten. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de dienst, om de kwaliteit van de dienst te behouden en om algemene statistieken te verstrekken over het gebruik van de Venice Of The North VOF-website.

Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina's en andere toestemming op onze website worden geregistreerd. Venice Of The North VOF legt informatie vast zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie. Venice Of The North VOF gebruikt deze informatie in geaggregeerde vorm om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van inhoud aan u. Indien gecombineerd met andere informatie, zodat we van u op de hoogte zijn van eerdere bezoeken. De gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent ingelogd op onze website.


Informatie die we verwerken met uw toestemming

Door bepaalde acties terwijl er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt ​​om u meer informatie over ons bedrijf, inclusief onze diensten, te verstrekken, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie is.

8.1 Waar mogelijk streven we ernaar om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen akkoord te gaan met het gebruik van onze cookies.

8.2 Soms geeft u uw toestemming impliciet, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs van ons mag verwachten dat we antwoorden.

8.3 Behalve wanneer u heeft ingestemd met ons gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel, gebruiken wij uw gegevens niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Venice Of The North VOF kan deze op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om groepsinformatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te volgen.

8.4 Als u ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, kunnen we van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers van wie we denken dat ze diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou kunnen vinden.

Venice Of The North VOF blijft uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet meer bestaat. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons te e-mailen via v.ofthenorth@gmail.com. 
Als u dit echter doet, is het mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

Informatie die we verwerken voor de doeleinden van legitieme belangen
Venice Of The North VOF kan informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen. uw informatie op deze basis verwerken, houden we zorgvuldig rekening met:

9.1 Of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt

9.2 Of verwerking (of niet-verwerking) schadelijk voor u is.

9.3 Of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u het redelijk vindt om dit te doen.

We kunnen uw gegevens op deze basis bijvoorbeeld verwerken voor:

9.4 Administratie voor een behoorlijke en noodzakelijke bedrijfsadministratie

9.5 Reageren op ongevraagde communicatie van u waarop wij denken dat u een reactie zou verwachten

9.6 Het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij

9.7 Verzekeren of verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om organisatorische of zakelijke risico's te beheersen

9.8 Uw belangen beschermen waar wij menen dat wij hiertoe verplicht zijn

Hoe delen we de informatie?We kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, als volgt delen:

10.1 Dienstverleners

We kunnen de informatie die we verzamelen bekendmaken aan externe leveranciers, serviceproviders, aannemers of agenten die namens ons taken uitvoeren.

10.2 Bedrijfsoverdrachten

Als we worden overgenomen door of gefuseerd met een andere organisatie, als vrijwel al onze activa worden overgedragen aan een andere organisatie, of als onderdeel van een faillissementsprocedure. We kunnen de informatie die we hebben verzameld overdragen aan de andere organisatie.

10.3 In reactie op een juridische procedure

We kunnen ook informatie vrijgeven die we verzamelen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.

10.4 Om ons en anderen te beschermen

We kunnen de informatie die we verzamelen ook vrijgeven als we denken dat het nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon, schendingen van onze Servicevoorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij Venice Of The North VOF betrokken is.

Cookiebeleid conform AVG

De website van Venice Of The North VOF maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers draait, en door software die wordt beheerd door derden wiens diensten we gebruiken. Bij het eerste bezoek aan onze website vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest om ze niet te accepteren, zullen we ze niet voor uw bezoek gebruiken, behalve om vast te leggen dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor welk doel dan ook. Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan via uw browserinstellingen verhindert, kunt u niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken.

Waarom gebruiken we cookies op onze website?

Cookies zijn stukjes informatie die de website overbrengt naar de harde schijf van een individuele computer om gegevens bij te houden. Cookies vergemakkelijken de navigatie, zoals het opslaan van uw wachtwoorden en voorkeuren. Deze cookies worden alleen beperkt door onze website en worden niet door een andere partij gebruikt. Venice Of The North VOF gebruikt cookies op de volgende manieren: om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om bij te houden of je specifieke berichten hebt gezien, die we op onze website tonen en om je ingelogd te houden (als je een account hebt) 

De informatie die we van deze cookies hebben ontvangen, wordt gebruikt om:

10.5 Helpt ons u en uw account die u bij ons heeft te identificeren

10.6 U informeren over diensten en / of evenementen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, waarbij u ermee heeft instemt dat u voor dergelijke doeleinden wordt gecontacteerd

10.7 Ons in staat te stellen om onze website en haar diensten te evalueren, verbeteren en ontwikkelen

10.8 U informeren over wijzigingen op onze website en diensten

10.9 Problemen oplossen en geschillen oplossen

Reclame van derden op onze website

Derden kunnen op onze website adverteren. Daarbij kunnen ze technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven. Ze kunnen ook andere technologie gebruiken, zoals cookies of JavaScript, om de inhoud te personaliseren en de prestaties van hun advertenties te meten. Venice Of The North VOF heeft geen zeggenschap over deze technologieën of de data die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig heeft dit privacybeleid geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derden.

Analyses van derden

We gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze website te evalueren. We kunnen ook andere analytische middelen gebruiken om onze prestaties te analyseren. We gebruiken deze tools om ons te helpen onze services, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze entiteiten kunnen trackingtechnologieën gebruiken om hun diensten uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, bewaart Venice Of The North VOF uw persoonsgegevens slechts zo lang als wij nodig achten: om u de door uw gevraagde diensten te verlenen, om te voldoen aan andere wetgeving, inclusief voor de periode die wordt geëist door onze belasting autoriteiten, om een ​​claim of verdediging in de rechtbank te ondersteunen.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

E-mail wordt niet herkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden verzoeken wij u ons geen privé-informatie per e-mail te sturen. Dit is wel toegestaan, maar op eigen risico. Een deel van de informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Venice Of The North VOF kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze website, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerp-specificaties en het identificeren van systeem prestatie- of probleemgebieden voor website-beveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers. We gebruiken softwareprogramma's om netwerkverkeer te monitoren om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen te identificeren, die anders schade veroorzaken. 
Wij beveiligen uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Naleving van de wet

Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de Nederlandse wet van Amsterdam en elk land dat onze juridische jurisdictie heeft waarin we zaken willen doen, inclusief de regio's van de Europese Unie onder de AVG-naleving. Als u denkt dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen we dat graag van u. Het is echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

Verwijdering van uw gegevens

Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via v.ofthenorth@gmail.com. Houd er rekening mee dat dit de service die we u kunnen bieden, kan beperken.


Wijzigingen

Venice Of The North VOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid of onze praktijken. We zullen het bijgewerkte beleid op onze website plaatsen en daarom raden we u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.
Laatste datum voor wijziging: januari 2021